Pasningsvejledning

Pasningsvejlednings til ferskvandsakvariet

Når du vælger at starte akvariet op, er det desværre ikke bare at fylde akvariet op med vand og derefter putte fisk i med det samme. Akvariet skal have tid til at modnes og der skal opstå en god bakteriekultur i vandet og i filtret inden der kommer de første fisk i akvariet.

Placering af akvarium

Akvariet bør placeres et sted, hvor der ikke er alt for meget trafik, da dette stresser fiskene. Og stressede fisk er mere modtagelige overfor sygdom. Sørg også for at akvariet placeres et sted, hvor det ikke bliver udsat for direkte sollys. Hvis akvariet bliver udsat for direkte sollys, vil det hurtigt blive fyldt med alger. Det kan være en meget god idé at placere akvariet ovenpå et akvarieunderlag, dette kan fx være et tyndt stykke flamingo eller lignende. Man kan også købe et underlag i din akvarieforretning. Akvarieunderlaget er et isolerende underlag til glasakvarier, det beskytter også akvariet imod brud, forsaget af ujævnheder i underlaget.

Opstart af akvarium

Til at begynde med, skal du sætte pumpen og varmelegemet på plads. For at disse skal være nemme at skjule, er det en god idé at sætte dem i det ene hjørne af akvariet. Skub dem så langt ned at du er sikker på at de bliver helt dækket med vand, når akvariet senere bliver fyld op med vand. Det er vigtigt at du venter med at sætte stikkende i, til du har fyldt akvariet helt op med vand. Varmelegemets termostat stiller du på cirka 25 grader.

Derefter tager du noget akvariegrus eller sand og skyller det godt inden du kommer det ned i akvariet, for at undgå alt for mange sværende partikler i akvariet der slører vandet.

Det er en god ide, at der er en vis tykkelse på bundlaget (ca 4-5 cm.), da akvarieplanterne skal have mulighed for at udvikle deres rodnet, så planterne kan vokse ordenligt.

Når du har puttet bundlaget i akvariet, fylder du akvariet halvt op med vand og derefter sætter du akvarieplanterne ud. Tag planten ud af potten og fjern det materiale der sidder rundt om rødderne (ofte stenuld), sæt den derefter ned i gruset. Pas på ikke at sætte den så dybt at du kvæler de nye skud. Sørg for at have en blanding af både høje og lave planter. Det er meget vigtigt at have mange planter i akvariet, da disse planter optager næring fra vandet. Hvis der ikke er nok planter i akvariet, bliver der nemt for mange næringsstoffer i akvariet og man begynder at få problemer med grimme alger der sætter sig over det hele og i værste vand fisk der dør.

Jeg vil anbefale ca. 2 planter pr 10 liter vand.

Hvis du vil have en trærod i akvariet, kan det være en god idé at lade den ligge i en spand vand i et par døgn, da den i starten kan afgive en uskadelig brug farve, der er trist at se på i akvariet.

Når du er tilfred med dekorationen af dit akvarium, fylder du det op med vand og starter for pumpen, varmelegemet og lyset.
Lyset skal kun være tændt i 9-11 timer i døgnet, men pumpen og varmelegeme skal køre hele tiden. Herefter tilsætter du noget vandforbedringsmiddel som for eksempel Happy Life Filtermedium, der er et produkt der bl.a. fjerner skadelige bakterier og fremmer udviklingen af nyttige bakterier.

Det kan også være en god idé, at tilsætte noget Happy Plant, der er et flydende gødnings-produkt der fremmer planternes vækst.

De første fisk
Nu er det så bare at vente i ca. 10-14 dage inden du kommer de første fisk ned i akvariet. De første fisk du tilfører dit akvarium kan være en sugemalle (Xenocare eller Ancistrus). Sugemallen er en god algespiser og hjælper med at holde algevæksten nede i akvariet. Jeg vil anbefale at man ca. har en malle pr. 25 liter vand. Man skal dog ikke forvente at mallerne kun spiser alger, så det vil være en gode idé at give dem en mallepille indimellem. Vælg et goder indeholdende træfibre, da dette er meget vigtigt for mallernes fordøjelse. Mallerne er som regel nataktive og bør derfor fodres om aftenen. når lyste er slukket.

Når du kommer hjem med dine nye fisk er det meget vigtigt at man gradvis tilvænner dem det vand ud har hjemme i dit akvarium. Dette gøres nemmest ved at du åbner posen med fiskene i og kommer en kopfuld akvarievand ned i posen, derefter venter du fem minutter og kommer endnu en kopfuld akvarievand ned i posen. Dette gør du 4-5 gange indtil posen er fuld. Sluk for akvariebelysningen, inden du lukker fiskene ud i akvariet, dette gør at de nye fisk stresses mindst muligt. Derefter kan du lade fiskene svømme ud i deres nye akvarium. Efter en times tid kan du igen tænde for akvariebelysningen.

Jeg vil anbefale dig at kun tilføje nogle enkelte fisk ad gangen og derefter vente nogle dage eller en uge inden du kommer flere fisk ned i akvariet. Dette er fordi at man bør undgå at belaste akvariet alt for meget på én gang.

Vedligeholdelse
Et akvarium er et lukket system og man kan ikke forvente at akvariepumpen sørger for at holde akvariet rent alene, så det er en god idé at hjælpe lidt til, ved at skifte 25% vand én gang hver 14. dage. Dette gøres nemmest ved at bruge en slamhævert, så du samtidig renser bundlaget i dit akvarium. Dette er noget dine fisk ved elske.

Husk at tilsætte den ugentlige mængde flydende jern og gødning til planterne. Hvis der med tiden er blade der bliver bruge, skal bladene fjernes. Er bladene gule, kan det være et tegn på at planterne mangler jern eller gødning.

Det filter du har i dit akvarium bør renses hver 14. dag. Dette gør du ved at fjerne filtersvampen og klemme filtret nogle gange i en spandfuld vand, du har tappet fra akvariet ved vandskiftet. Filtret bør ikke skyldes under vandhanen, da dette vil slå gavnlige baktier i filtersvampen ihjel. Du bør udskifte din filtersvamp ca. hver 6 måned, da den med tiden bliver mindre porøs og dermed ikke har lige, så god gennemstrømning af vand.

Fodring

Denne vejledning er en vejledning jeg fandt i en nu lukket dyrehandel, da jeg købte mine første fisk.

Skriv et svar